Opinia rzeczoznawcy majątkowego przy szacowaniu szkód łowieckich – czy warto?

Od 1 stycznia 2018 wchodzą w życie znowelizowane przepisy Prawa łowieckiego w zakresie szkód łowieckich. Wobec wprowadzonych zmian warto przyjrzeć się procedurze szacowania szkód łowieckich, a w szczególności przydatności opinii rzeczoznawcy.

Od zgłoszenia szkody łowieckiej do właściwego obwodu łowieckiego, przedstawiciel tego obwodu powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zgłoszenia, dokonać oszacowania szkód.

W terminie kolejnych 7 dni, zgłaszający szkodę (właściciel lub posiadacz gruntów rolnych), dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści  protokołu szacowana szkód.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń, w terminie kolejnych 7 dni, można przedstawić opinię rzeczoznawcy wpisanego na listę rzeczoznawców prowadzoną przez właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody izbę rolniczą, który dokonał oględzin i oszacowania szkód.

 

Ale czy warto?

Kto poniesie koszty rzeczoznawcy?

Warto!

Po pierwsze –  żeby zastrzeżenia miały uzasadnioną podstawę i wywoływały wymierne skutki, niezbędna jest opinia rzeczoznawcy, który niezależnie od szacowania szkody przez przedstawiciela wojewody, wyceni powstałe szkody. Wycena przez niezależnego rzeczoznawcę jest o tyle istotna, że oszacowanie szkód musi nastąpić niezwłocznie, z uwagi np. na potrzebę zbioru plonów, czy przeprowadzenia zabiegu chemicznego. W przypadku ewentualnego sporu, po zbiorze plonów, niemożliwym będzie przeprowadzenie oględzin i ponowne szacowanie szkód.  Podstawę dochodzenia roszczeń stanowić będzie wówczas wyłącznie protokół szacowania szkód przez przedstawiciela wojewody. A w przypadku wniesienia zastrzeżeń, będzie to niekorzystne da poszkodowanego.

Po drugie – w przypadku gdy wojewoda w decyzji administracyjnej, uwzględni wielkość szkody zaproponowaną w opinii rzeczoznawcy, poszkodowanemu przez zwierzynę łowną przysługuje zwrot kosztów z tytułu wynagrodzenia za sporządzenie opinii rzeczoznawcy, która została uwzględniona.

Co więcej – w przypadku niezadowolenia z decyzji administracyjnej w przedmiocie odszkodowania, taka opinia rzeczoznawcy stanowić będzie przydatny dowód w postępowaniu sądowym.

 

Wymienione wyżej argumenty przemawiają za wywoływaniem opinii rzeczoznawcy w każdym przypadku, gdy pierwotne szacowanie szkody znacząco odbiega od rzeczywiście poniesionych szkód.

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × 2 =