Czy mogę wypowiedzieć umowę dzierżawy gruntów rolnych zawartą na czas określony?

Załóżmy następującą sytuację – rolnik zawarł umowę dzierżawy gruntów rolnych na okres 10 lat, jednakże po upływie np. 2 lat chciałby ją rozwiązać w jak najszybszym czasie, czy ma taką możliwość?

Niestety, jeśli nie przewidział szczególnych okoliczności w umowie, może okazać się to bardzo trudne. Nie jest dopuszczalne swobodne wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych zawartej na czas określony. Kwestię te starał się rozstrzygnąć Sąd Najwyższy, wskazując że umowa (dzierżawy) zawarta na czas oznaczony nie może zostać swobodne rozwiązana przez wypowiedzenie, gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z przyjętym w takiej umowie bezwarunkowym zobowiązaniem utrzymania stosunku umownego przez uzgodniony czas. Zabieg ten przemawiać ma za stabilnością umowy dzierżawy, która wiąże się z gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości. Daje również komfort „strategiczny” stronom umowy, zwłaszcza jeśli odniesiemy ja do umów zawieranych na potrzeby rolnictwa i przy uwzględnianiu płodozmianu planowanego długoterminowo.

Zakaz ten nie jest jednak kategoryczny, bowiem dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy dzierżawy gdy w umowie zawartej na czas oznaczony zamieszczone zostały szczegółowe postanowienia o wypowiedzeniu – wypowiedzenie wtedy będzie odnosiło skutek natychmiastowy.

Dlatego zawsze należy zbadać i ocenić każdą sprawę indywidualnie. Istotne jest skonsultowanie umowy dzierżawy z prawnikiem przed jej zawarciem. Pozwoli to uniknąć stresujących sytuacji, zwłaszcza w sytuacjach nagłych.

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × 5 =