Rozwód rolników (2). Rozwód czy separacja – różnice

Kolejny wpis z serii „Rozwód rolników” skupia się na różnicy pomiędzy dwiema, z pozoru identycznymi, instytucjami.

Kiedy w małżeństwie pojawiają się problemy, których małżonkowie nie są w stanie przezwyciężyć,  nie zawsze decydują się na rozwód. Czasami ze względów religijnych a czasami ze względów praktycznych rozważają inną drogę niż rozwód. Bywa, że małżonkowie od długiego czasu pozostają w separacji faktycznej – nie rozmawiają ze sobą, nie podejmują wspólnych decyzji, prowadzą osobne gospodarstwa domowe a więzi psychiczne i fizyczne wygasły – jednak rozpad tych więzi nie jest trwały. Ze względu jednak na zamieszkanie w jednym domu oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego, które jest ich źródłem utrzymana, nie podejmują kroków w celu uregulowania ich sytuacji. Pozostaje jednak aspekt materialny. Będąc w małżeństwie wiąże ich małżeńska wspólność ustawowa, a majątek nabyty w trakcie małżeństwa, nabywany jest do majątku wspólnego. Decyzje finansowe (np. kredyt w banku) muszą być podejmowane za zgodą drugiego małżonka. Taki stan rodzi poważne problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Z pomocą takim małżonkom przychodzi instytucja separacji.

Czym różni się separacja od rozwodu i kiedy można wystąpić o orzeczenie separacji?

ROZWÓD A SEPARACJA – RÓŻNICE

 

ROZWÓD SEPARACJA
Ponowne zawarcie małżeństwa TAK NIE
Możliwość odwrócenia skutków (zniesienia orzeczenia) NIE TAK
Powstanie rozdzielności majątkowej TAK TAK
Powrót do wspólności majątkowej NIE TAK
Alimenty dla dzieci TAK TAK
Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, TAK TAK
Alimenty dla małżonka TAK TAK
Obowiązek wzajemnej pomocy NIE TAK
Powrót do poprzedniego nazwiska TAK NIE
Trwały rozkład pożycia TAK NIE
Zupełny rozkład pożycia TAK TAK
Opłata od pozwu 600/300 zł 600/300/100 zł

 

SKUTKI SEPARACJI

 1. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że majątek nabyty przez każdego z małżonków po ustanowieniu separacji, stanowi majątek osobisty tego małżonka. Przy podziale majątku wspólnego małżonków, majątek nabyty po orzeczeniu separacji nie podlega podziałowi. Po zniesieniu separacji, możliwy jest powrót do ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej.
 2. Przy orzekaniu o separacji na zgodny wniosek małżonków, sąd nie orzeka o winie w rozkładzie małżeństwa. Jeśli brak jest zgodnego wniosku, sąd rozstrzyga kwestię winy.
 3. Orzeczenie separacji odnosi skutek taki jak rozwód, ale małżonkowie nie mogą zawrzeć kolejnego małżeństwa.
 4. Pomiędzy małżonkami istnieje obowiązek wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności. Względy słuszności zachodzą, m. in. gdy małżonek pozostającego w separacji jest chory lub niepełnosprawny.
 5. Małżonek pozostający w separacji może domagać się od drugiego małżonka alimentów, przy spełnieniu określonych warunków.
 6. Sąd orzeka o: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach rodziców z dzieckiem, kosztach utrzymania i wychowania dzieci, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.
 7. Wdowa, która pozostawała w separacji, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych prawie do renty rodzinnej miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony.
 8. Małżonek, po orzeczeniu separacji nie może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 9. Możliwe zniesienie separacji, w wyniku czego ustają jej wszystkie skutki.

SKUTKI ROZWODU

 1. Orzeczenie rozwodu powoduje, tak jak przy separacji, trwałe powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że majątek nabyty przez każdego z małżonków po ustanowieniu rozwodu, stanowi majątek osobisty tego małżonka.
 2. Przy orzekaniu o rozwodu sąd, co do zasady orzeka o winie w rozkładzie małżeństwa. Na żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania w tym zakresie.
 3. Rozwiedzeni małżonkowie mogą zawierać kolejne związki małżeńskie.
 4. Brak obowiązku wzajemnej pomocy.
 5. Małżonek rozwiedziony może domagać się od drugiego małżonka alimentów, przy spełnieniu określonych warunków.
 6. Sąd orzeka o: władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktach rodziców z dzieckiem, kosztach utrzymania i wychowania dzieci, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.
 7. Wdowa po rozwodzie, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych prawie do renty rodzinnej miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony.
 8. Małżonek, po rozwodzie może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
 9. Rozwód ma nieodwracalne skutki.

Reasumując, o rozwód wnosić mogą małżonkowie, u których nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, natomiast o separację wówczas, gdy zastąpił tylko zupełny (czyli fizyczny, psychiczny i gospodarczy), natomiast widzą w przyszłości możliwość naprawy tego stanu.

Należy zatem zastanowić się, czy małżonkowie widzą możliwość „naprawy” małżeństwa oraz jakich skutków oczekują. Warto również skonsultować się z adwokatem, który pomoże przeanalizować sytuację małżonka i poradzi, które rozwiązanie będzie najbardziej korzystne. Pomoże również prawidłowo sporządzić pozew i przeprowadzić przez proces rozwodowy oszczędzając stresu.

 

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

11 + 5 =