Współwłasność ciągnika – czy potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli do jego sprzedaży?

Po śmierci męża mam współwłasność maszyn rolniczych z pełnoletnimi dziećmi. Chcę sprzedać ciągnik rolniczy będący współwłasnością. Czy mogę to zrobić sama czy muszę mieć zgodę dzieci lub sądu?

Wyróżnić należy dwie sytuacje. Pierwsza, gdyby Pani chciała sprzedać swój udział we współwłasności pojazdu. Druga, gdyby Pani chciała sprzedać pojazd, a nie tylko swój udział we współwłasności.

Załóżmy, że prawo współwłasności pojazdu przysługuje Pani oraz jej trójce dorosłych dzieci, w częściach równych.

Sprzedaż udziału we współwłasności pojazdu

Każdy ze współwłaścicieli pojazdu (czy to samochodu osobowego czy ciągnika rolniczego) może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu. Jeżeli natomiast rozporządzenie swym udziałem oznaczałoby skutki dla całej rzeczy, umowa sprzedaży byłaby bezskuteczna w części przekraczającej udział nabywcy. Jeśli zatem własność pojazdu przypada 4 osobom, a  każdy ze współwłaścicieli ma równe prawa we współwłasności, oznacza to, że nie jest dopuszczalna sprzedaż udziału we współwłasności bez zgody większości współwłaścicieli, czyli co najmniej trzech z nich. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Należy przy tym pamiętać, że taki wariant dotyczy współwłasności w częściach ułamkowych a nie współwłasności łącznej wynikającej np. z współwłasności ustawowej małżeńskiej.

Sprzedaż całości praw do pojazdu

Nie można natomiast sprzedać pojazdu będącego współwłasnością bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Czynność sprzedaży należy do czynności rozporządzających, które zgodnie z art. 199 Kodeksu cywilnego, zawsze należą do czynności przekraczających zwykły zarząd. Do czynności rozporządzających należą również czynności, które skutkują przeniesieniem (np. na skutek sprzedaży, darowizny lub zamiany) lub obciążeniem (np. na skutek ustanowienia hipoteki lub zastawu) wspólnego prawa własności.

Zgoda współwłaścicieli na sprzedaż pojazdu może zostać natomiast wyrażona wprost przez zawarcie umowy sprzedaży przez współwłaścicieli z nabywcą. Zgoda może mieć również charakter czynności upoważniającej do sprzedaży przez udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży.

Odpowiadając wprost, nie może Pani samodzielnie sprzedać pojazdu,  bez zgody pozostałych współwłaścicieli pojazdu.

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × 4 =