Wpis hipoteki w księdze wieczystej pomimo spłaconego kredytu

Podczas próby sprzedaży nieruchomości okazało się, że w księdze wieczystej nieruchomości widnieje wpis hipoteki sprzed 30 lat, jeszcze w dawnej walucie. Dowiedzieliśmy się, że hipoteka stanowiła zabezpieczenie kredytu osoby trzeciej, który został w całości spłacony, a hipoteka ciągle widnieje. Jak rozwikłać ten problem?

Wbrew pozorom rozwikłanie tego problemu nie jest skomplikowane i wymaga jedynie złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki.

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki. Skoro zatem kredyt, który był zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości został spłacony w całości, hipoteka również wygasła. Należy pamiętać, że wykreślenie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej ma charakter deklaratoryjny.  Oznacza to, że stwierdza już zaistniały stan prawny ( w tym przepadku wygaśnięcie hipoteki z chwilą spłacenia kredytu). Jednakże do czasu wykreślenia obowiązuje domniemanie prawne, że hipoteka taka istnieje, co może stanowić przeszkodę przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

W postępowaniu wieczystoksięgowym właściciel, który złożył wniosek o wykreślenie hipoteki, powinien wykazać okoliczność spłaty kredytu za pomocą odpowiedniego dokumentu (dowody spłaty, zaświadczenie z banku). W postępowaniu tym, to na wnioskodawcy spoczywa bowiem ciężar wykazania za pomocą odpowiedniego dokumentu, że zabezpieczenie w postaci hipoteki wygasło.

Sytuacja może się skomplikować, jeśli wierzyciel i pożyczkobiorca, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka nie będzie dysponował odpowiednim dokumentem lub nie będzie chciał współpracować w dostarczeniu dowodów na spłatę kredytu. Wówczas zainteresowany może wytoczyć powództwo przeciwko wierzycielowi o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, czyli o ustalenie, że hipoteka ujawniona w księdze wieczystej nie istnieje.

Reasumująca, wpis hipoteki, o który martwi się Klient, nie stwarza zagrożenia dla jego prawa własności jednakże wymaga od niego zaangażowania w doprowadzeniu do jego usunięcia.

 

Podziel się tym wpisem!

2 komentarze Dodaj swoje
  1. Szanowna Pani Mecenas. Mam taką sytuację, że w księdze wieczystej nieruchomości widnieje wpis hipoteki sprzed 25 lat, jeszcze w dawnej walucie a po banku nie ma już śladu, zmieniał nazwę , właścicieli. Nie mam dokumentów, że spłaciłem kredyt. Do kogo mam się z zwrócić bym otrzymał zaświadczenie o spłacie kredytu, które muszę złożyć w Sądzie Ksiąg Wieczystych. Będę wdzięczny za podpowiedź.
    Z wyrazami szacunku
    Tadeusz

    1. Należy prześledzić losy banku po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS) i jeśli taki jest, zidentyfikować następcę prawnego banku. Następca prawny zobligowany jest do udzielenia takich informacji. Pozdrawiam, Justyna Jarentowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

12 + fourteen =