Wpis hipoteki w księdze wieczystej pomimo spłaconego kredytu

Podczas próby sprzedaży nieruchomości okazało się, że w księdze wieczystej nieruchomości widnieje wpis hipoteki sprzed 30 lat, jeszcze w dawnej walucie. Dowiedzieliśmy się, że hipoteka stanowiła zabezpieczenie kredytu osoby trzeciej, który został w całości spłacony, a hipoteka ciągle widnieje. Jak rozwikłać ten problem?

Wbrew pozorom rozwikłanie tego problemu nie jest skomplikowane i wymaga jedynie złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki.

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki. Skoro zatem kredyt, który był zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości został spłacony w całości, hipoteka również wygasła. Należy pamiętać, że wykreślenie wygasłej hipoteki z księgi wieczystej ma charakter deklaratoryjny.  Oznacza to, że stwierdza już zaistniały stan prawny ( w tym przepadku wygaśnięcie hipoteki z chwilą spłacenia kredytu). Jednakże do czasu wykreślenia obowiązuje domniemanie prawne, że hipoteka taka istnieje, co może stanowić przeszkodę przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

W postępowaniu wieczystoksięgowym właściciel, który złożył wniosek o wykreślenie hipoteki, powinien wykazać okoliczność spłaty kredytu za pomocą odpowiedniego dokumentu (dowody spłaty, zaświadczenie z banku). W postępowaniu tym, to na wnioskodawcy spoczywa bowiem ciężar wykazania za pomocą odpowiedniego dokumentu, że zabezpieczenie w postaci hipoteki wygasło.

Sytuacja może się skomplikować, jeśli wierzyciel i pożyczkobiorca, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka nie będzie dysponował odpowiednim dokumentem lub nie będzie chciał współpracować w dostarczeniu dowodów na spłatę kredytu. Wówczas zainteresowany może wytoczyć powództwo przeciwko wierzycielowi o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, czyli o ustalenie, że hipoteka ujawniona w księdze wieczystej nie istnieje.

Reasumująca, wpis hipoteki, o który martwi się Klient, nie stwarza zagrożenia dla jego prawa własności jednakże wymaga od niego zaangażowania w doprowadzeniu do jego usunięcia.

 

Podziel się tym wpisem!

2 komentarze Dodaj swoje
  1. Szanowna Pani Mecenas. Mam taką sytuację, że w księdze wieczystej nieruchomości widnieje wpis hipoteki sprzed 25 lat, jeszcze w dawnej walucie a po banku nie ma już śladu, zmieniał nazwę , właścicieli. Nie mam dokumentów, że spłaciłem kredyt. Do kogo mam się z zwrócić bym otrzymał zaświadczenie o spłacie kredytu, które muszę złożyć w Sądzie Ksiąg Wieczystych. Będę wdzięczny za podpowiedź.
    Z wyrazami szacunku
    Tadeusz

    1. Należy prześledzić losy banku po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS) i jeśli taki jest, zidentyfikować następcę prawnego banku. Następca prawny zobligowany jest do udzielenia takich informacji. Pozdrawiam, Justyna Jarentowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

pięć × jeden =