Po ilu latach możliwe jest zasiedzenie nieruchomości?

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości może przysparzać wielu problemów nie tylko użytkownikom tej nieruchomości ale również jej sąsiadom. Jeśli już zdecydujesz się na uporządkowanie tego stanu, warto zastanowić się nad najkorzystniejszym sposobem – tak pod względem czasochłonności jak i pod względem finansowym.

Nie udzielę Ci niestety jednoznacznej odpowiedzi jaki sposób wybrać. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie, ponieważ nie ma jednej „złotej rady” jak doprowadzić do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym nieruchomości. Czasami wystarczy przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłym właścicielu nieruchomości lecz czasami korzystniej jest złożyć wniosek o zasiedzenie lub o wydanie aktu własności ziemi na podstawie  ustawy z 29 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 ze zm.). Doboru najlepszej drogi powinieneś dokonać po konsultacji z adwokatem, który przeanalizuje Twój przypadek i dobierze najmniej uciążliwy sposób.

Najczęstszym sposobem jest jednak stwierdzenie zasiedzenia i tutaj pojawia się pytanie po ilu latach użytkowania mogę żądać stwierdzenia zasiedzenia? 

Kodeks cywilny przewiduje dwa terminy zasiedzenia nieruchomości w zależności o tego, czy posiadacz uzyskał posiadanie w dobrej czy w złej wierze. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (20) jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze.  Jednakże, już po upływie lat trzydziestu (30) posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Powyższe okresy ulegały zmianom na przestrzeni lat i kształtowały się następująco:

 1. od 1.01.1947 r. do 1.01.1965 r. –  30 lat posiadania w złej wierze, 20 lat posiadania w dobrej wierze;
 2. od 1.01.1965 r. do 1.10.1990 r. – 20 lat posiadania w złej wierze, 10 lat posiadania w dobrej wierze ;
 3. od 1.10.1990 r.   – ponownie 30 lat posiadania w złej wierze, 20 lat posiadania w dobrej wierze.

Należy pamiętać, że okres niezbędny do zasiedzenia nie jest liczony na chwilę złożenia wniosku o zasiedzenie ale na chwilę rozpoczęcia i zakończenia się tego okresu. Pod uwagę bierze się wtedy przepisy obowiązujące w chwili upływu tego okresu a nie chwili złożenia wniosku.

Początek biegu terminu zasiedzenia rozpoczyna się z chwilą objęcia w posiadanie. Jeśli posiadacz samoistny nieprzerwanie posiadał nieruchomość przez okres niezbędny do zasiedzenia nabywa własność tej nieruchomości. Nieprzerwane posiadanie oznacza także, że posiadacz może w stosunku do rzeczy przejściowo nie wykonywać jakichkolwiek czynności, na skutek czego nie traci jej posiadania. Istotne bowiem jest nie to, czy posiadacz wykonuje względem rzeczy konkretne czynności, lecz to, czy ma możliwość ich wykonywania bez potrzeby wytaczania np. powództwa o przywrócenie posiadania, tzn. czy czuje się jej właścicielem. Obowiązuje także fikcja prawna, że posiadanie przywrócone poczytuje się za nie przerwane.

Co istotne, ustawodawca ustanowił możliwość doliczania czasu posiadania poprzednika w razie przeniesienia posiadania.

Żądając stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości należy udowodnić okres nieprzerwanego posiadania.

 

Podziel się tym wpisem!

5 komentarzy Dodaj swoje
 1. Witam Pnia mecenas, mam taką sytuację w testamencie był zapis że dom ma być zapisany mi a działka między rodzeństwo lecz testament został u uniewarzniony. Majątek został podzielony do 1/4 przez sąd (w majątek wlicza się dom, i dzialka osobna ) mieszkam z rodziną w tym domu opłacam podatki za cały majatek ponad 30 lat, oraz za utrzymanie domu. Dom wymaga generalnego remontu , są to duże koszty . Chciałabym się dowiedzieć jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać zasiedzenie majatku.

  1. Szanowna Pani,
   Zasiedzenie jest możliwe, kiedy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem. Pani z chwilą nabycia spadku stała się w 1/4 właścicielem nieruchomości. Możliwe jest jednak nabycie nieruchomości wspólnej przez jednego ze współwłaścicieli w zakresie obejmującym udziały pozostałych współwłaścicieli. Współwłaściciel nieruchomości powołujący się na nabycie przez zasiedzenie udziałów pozostałych współwłaścicieli powinien udowodnić posiadanie nieruchomości wyłącznie dla siebie, tj. z wolą odsunięcia pozostałych współwłaścicieli od współposiadania i współkorzystania.
   Należałoby zatem rozważyć przesłanki zasiedzenia przed tym, jak nabyła Pani spadek, rozważyć doliczenie posiadania w stosunku do poprzedniego właściciela, ale w tym celu konieczna jest szczegółowa analiza Pani sprawy.

 2. Witam, proszę o pomoc. Rodzice około 15 lat temu wykupili z gminy działkę (0,09 ha) razem z domem. Obok leży działka tej samej wielkości – kiedyś stanowiły jedną ale w toku zdarzeń podzielono je jeszcze w gminie. Obie działki jeszcze przez dziadków traktowane były jako jedna i użytkowane. Gdy był wykup rodzice ze względów finansowych wykupili tylko jedną (z domem) ale cały czas użytkują drugą działkę. Działka z gminy przeszła w ręce agencji rolnej – wieś w której mieszkają nie ma planu zagospodarowania. Czy w ich przypadku można jakoś zastosować prawo zasiedlenia lub scalenia tak aby stali się prawnymi właścicielami? Działka jako całość użytkowana była już przez rodziców taty, tato ma teraz 65 la i od ok 60 mieszka właśnie w tym domu. Proszę o informację czy da się coś z tym zrobić?

  1. Szanowna Pani, zasiedzenie możliwe jest po upływie 20/30 lat, w zależności od dokładnych ram czasowych, kiedy rodzice przejeli działki w użytkowanie, ten okres bowiem ulegał zmianie. Należy dokładnie przeanalizować moment objęcia w posiadanie, tytuł na podstawie jakiego rodzice objeli nieruchomość w posiadanie oraz czy ktokolwiek przerywał ich użytkowanie np. wezwaniem do wydania nieruchomości. Jeśli nie, to warto rozważyć możliwść wystąpienia o zasiedzenie nieruchomości. Obecnnie nie ma przeszkód aby doszło do zasiedzenia gruntów należących do Skarbu Państwa.

 3. Witam dom w którym mieszkam od urodzenia czyli 36 lat po śmierci dziadków nie został na nikogo przepisany .W obecnej chwili mieszkam w nim z mężem i dziećmi i moja mamą .Dom potrzebuje remontu stodoła rozbiórki ale nic nie można zrobić bez właściciela z tego moje pytanie czy mogę starać się o zasiedlenie ? Oczywiście wszystkie opłaty i porządki koło domu robię ją .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 × jeden =