Czy rolnik jest przedsiębiorcą?

Można by zadać sobie pytanie jakie to ma znaczenie czy rolnik jest przedsiębiorcą czy konsumentem? Ma to jednak ogromne znaczenie w sytuacji, kiedy dochodzi do konieczności wystąpienia z roszczeniem przeciwko dłużnikowi a roszczenie to wynika z działalności zawodowej rolnika.

Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą a kiedy nie? 

Zgodnie z art.   431  Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędące osobami prawnym,  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.  Natomiast działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  jest także działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, do której jednak z mocy art. 3 tej ustawy nie stosuje się przepisów tej ustawy. Rolnik indywidualny, wykonujący we własnym imieniu tak określoną działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 w/w ustawy. i Rolnik indywidualny prowadzący we własnym imieniu działalność wytwórczą w zakresie upraw  działający także bez zamiaru osiągnięcia zysku, jest przedsiębiorcą.

UWAGA!

Do kategorii tej nie należą jedynie rolnicy nie uczestniczący w obrocie gospodarczym, którzy prowadzą gospodarstwo rolne zaspakajające jedynie potrzeby własnej rodziny.

Wymaganie uczestnictwa w obrocie polega bowiem na realizowaniu swojej działalności przez odpłatne ekwiwalentne świadczenia wzajemne, spełniane za pomocą wielorazowych czynności faktycznych i prawnych np. umów kontraktacji czy sprzedaży produktów rolnych.


ROLNIK JEST PRZEDSIĘBIORCĄ,

CHYBA ŻE ZASPOKAJA JEDYNIE POTRZEBY WŁASNEJ RODZINY I NIE UCZESTNICZY W OBROCIE GOSPODARCZYM


Jakie są skutki bycia rolnikiem – przedsiębiorcą?

Doniosłym skutkiem uznania rolnika za przedsiębiorcę będzie skrócenie terminów przedawnienia roszczeń. Skoro rolnik jest przedsiębiorcą to jego roszczenia wobec niesolidnych kontrahentów przedawniają się szybciej, bo już po 3 latach, a nie po 10.

Jeśli rolnik jest przedsiębiorcą, to sprawy z powództwa producenta rolnego – rolnika prowadzącego działalność wytwórczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej – przeciwko przedsiębiorcy o roszczenia wynikające z umów np.  kontraktacji, sprzedaży są sprawami gospodarczymi.

Sąd właściwy dla sporów z rolnikiem

Do rozpoznawania takich spraw właściwy jest zatem sąd, w którym działa wydział gospodarczy, powołany do rozpoznawania tych spraw, a nie wydział cywilny. Błędne oznaczenie sądu w piśmie inicjującym postępowanie może nieść za sobą negatywne skutki.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rolnego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące statusu przedsiębiorcy, zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpis polub moją stronę na facebooku – Facebook AGRO-PRAWO.

Źródła: zdjęcie: pixabay.com; 

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 + jeden =