Jak uniknąć zasiedzenia?

Jesteś właścicielem nieruchomości ale nie użytkujesz jej osobiście od wielu lat?

Wydzierżawiasz nieruchomość i zastanawiasz się czy dzierżawca może ją zasiedzieć?

Kiedy następuje zasiedzenie?

Aby wyeliminować możliwość zasiedzenia, należy uważnie przeanalizować przesłanki zasiedzenia wskazane w art. 172 §  1-2 Kodeksu cywilnego:


Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Przesłanki zasiedzenia

Po pierwsze posiadanie samoistne! Jeśli osoba trzecia posiada Twoją nieruchomość, co oznacza, że faktycznie włada nią jak właściciel – obsiewa pole, zbiera plony, wykonuje zabiegi pielęgnacji, opłaca podatki, a nie masz z tą osobą zawartej umowy dzierżawy, najmu, użyczenia, to znaczy że możliwe jest zasiedzenie.

Posiadacz nie może być właścicielem tej nieruchomości, tzn. że nie przysługują mu prawa do tej nieruchomości ani jako współwłaścicielowi np. jako spadkobiercy współwłaściciela ani właścicielowi.

Posiadanie cudzej rzeczy, aby mogło być uznane za samoistne, a więc wywołujące skutek prawny zasiedzenia, nie może ograniczać się do wewnętrznego przekonania posiadacza, lecz musi być dostrzegalnym z zewnątrz jego postępowaniem z rzeczą jak właściciel. Posiadaczem samoistnym jest więc ten, którego zakres faktycznego władania rzeczą jest taki sam, jak właściciela i który znajduje się w położeniu pozwalającym na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak może to uczynić właściciel.


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2016 r., I CSK 504/15

Po drugie upływ terminu! Do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie konieczne jest, aby władający nieruchomością był jej posiadaczem oraz aby posiadanie to trwało przez czas określony w ustawie. W obecnym systemie prawnym obowiązują terminy 20 i 30-letnie, ale nie zawsze tak było. Dokładnie rozpisane okresy potrzebne do zasiedzenia znajdziesz tutaj. Okresy te zalezą od dobrej lub złej woli. Posiadanie nastmiast, przez cały ten okres musi być nieprzerwane.

Jeśli nie posiadasz umowy z posiadaczem Twojej nieruchomości, a posiadanie jest długorwałe, powinieneś jak najszybciej zapobiec zasiedzenieu tej nieruchomości.

Jak zapobiec zasiedzeniu nieruchomości?

Należy najszybciej jak to jest możliwe przerwać posiadanie. Pozwli to na wstrzymanie biegu terminu do zasiedzenia.

Sposoby przerwania posiadania:

  • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeni, np. powództwo windykacyjne (o wydanie nieruchomości), powództwo negatoryjne (o zaprzestanie korzystania z nieruchomości rolnej), powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wniosek o dział spadku, wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  • przez wszczęcie mediacji;
  • jednocześnie nalezy wystosować wezwanie posiadacza do wydania nieruchomości połaczone z podjęciem faktycznego wykonywania czynności na nieruchomości np. prace polowe, ogrodzenie nieruchomości;

Skutki przerwania terminu zasiedzenia

W wyniu podjęcia czynności przerywających bieg terminu zasiedzenia, następuje zatrzymanie upływu terminu koniecznego do zasiedzenia i od tego momentu będzie bieg na nowo lub posiadanie nieruchomości wróci do jej właściciela. Okres który upłynął, jeśli nie osiągnął 20 lub 30 lat nie wlicza się do zasiedzenia nieruchomości rolnej. Przerwanie terminu zasiedzenia unemożliwia zasiedzenie nieruchomości.

Należy pamiętać, że przerwać bieg terminu zasiedzenia może tylko właściciel nieruchomości.

Skutek zostanie osiągnięty! Własność nieruchomości pozostanie niezmieniona.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu zasiedzenie nieruchomości należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące zasiedzenie nieruchomości, zadaj pytanie w komentarzu poniżej.Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpispolub moją stronę na facebooku – Facebook AGRO-PRAWO.

Źródła: zdjęcie: pixabay.com; Kodeks cywilny

Podziel się tym wpisem!

Jeden komentarz Dodaj swoje
  1. Moj grunt rolny uprawiaja rolnicy, ktorych nie znam. Grunty przepisal mi tata w ramach darowizny ok 10 lat temu ale on sam nie wiedzial kto uzytkuje te dzialki, ktore zakupil ok 2002 roku.
    Podatki za te grunty place sama od momentu darowizny.
    Czy nadal jest mozliwe zasiedzenie przez tamtych rolnikow jesli spelniaja ustawowe warunki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście − dziewięć =