Ubezpieczenie domownika w KRUS – wymogi

” Siostra jest dzierżawca ziemi i podlega ubezpieczeniu w KRUS. Czy może mnie ubezpieczyć jako domownika? Dodam że mieszkamy w innych miejscowościach, ale ja mieszkam blisko gospodarstwa rolnego które dzierżawi – około 5 km.”

Osoby podlegające ubezpieczeniu KRUS

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika, którzy:
1) posiadają obywatelstwo polskie lub
2) są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Kto może być uznany za domownika

Domownikiem w rozumieniu ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego, albo w bliskim sąsiedztwie, oraz pracuje w tym gospodarstwie stale, w wymiarze czasu stosownym do prawidłowego funkcjonowania tego gospodarstwa, zgodnie z jego strukturą, przy uwzględnieniu jego obszaru oraz ilości pracujących w nim osób i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu poza rolnictwem nie jest domownikiem w tym znaczeniu nawet wówczas, gdy mieszka w gospodarstwie rolnym rodziców i pomaga im w prowadzeniu tego gospodarstwa (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1998 r., II UKN 3/98).

Jednakże sam fakt bycia osobą bliską i spełniającą powyższe warunki może nie być jedyną przesłanką uznania takiej osoby za domownika.

Domownikiem jest osoba spełniająca wymogi określone w przepisie art. 6 pkt 2 tej u.u.s.r., a nadto podlegająca jako domownik obowiązkowi ubezpieczenia, za którą były opłacone składki na ubezpieczenie społeczne rolników (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2009 r., II SA/Wa 1436/09).

Bliskie sąsiedztwo

„Bliskie sąsiedztwo” oznacza zamieszkiwanie na tyle blisko gospodarstwa rolnego, aby w każdej chwili można było przystąpić do wykonywania czynności – pracy, a więc może to oznaczać zamieszkiwanie w bezpośrednim sąsiedztwie, klika domów dalej lub w ostateczności w tej samej miejscowości (wsi). Fakt zamieszkiwania przez zainteresowanego w odległości ponad 14 kilometrów drogą lokalną czy 29 kilometrów drogą wojewódzką do miejsca zamieszkania rolnika, uniemożliwia określenie tego stanu jako bliskie sąsiedztwo (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2010 r., II SA/Wa 136/10).

Stałość pracy w gospodarstwie

O stałości pracy domownika w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, decyduje zachowanie – mimo prowadzenia działalności pozarolniczej – gotowości do świadczenia jej na rzecz gospodarstwa osoby bliskiej w wymiarze czasu stosownym do zakładanego przez rolnika prawidłowego jego funkcjonowania z uzupełnieniem, że wymiar tego czasu powinien sięgać co najmniej połowy pełnego wymiaru czasu pracy.

Podsumowanie

Według aktualnie obowiązującej definicji legalnej domownika nacisk został położony na stały charakter pracy domownika w gospodarstwie rolnym i brak związania z rolnikiem stosunkiem pracy.

W przypadku Pani kierującej do mnie pytanie, fakt zamieszkiwania w innej miejscowości, oddalonej o około 5 km od gospodasrwa rolnego utrudnia uznanie jej za domownika.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu ubezpieczeń społecznych należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące ubezpieczeń społecznych, zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpis polub moją stronę na facebooku – Facebook AGRO-PRAWO.

Źródła: zdjęcie: pixabay.com; Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych,


Podziel się tym wpisem!

4 komentarze Dodaj swoje
 1. A czy mogę ubezpieczyć jako domownika wnuka, który ma 17 lat ale jeszcze się uczy? Wnuk chce być rolnikiem i chciałby aby liczył mu się staż pracy w gospodarstwie.

  1. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęci są członkowie rodziny rolników i domowników pod warunkiem, że osoby te nie posiadają własnego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Członkiem rodziny jest również Pani wnuk, do ukończenia 18 roku życia lub 26 jeśli się uczy. Jeśli zgłosi Pani wnuka do ubezpieczenia KRUS jako członka rodziny, będzie Pani za niego odprowadzała ubezpieczenie zdrowotne.

 2. Witam. Jestem domownikiem i przeprowadziłam się o 5 km dalej od miejsca prowadzenia gospodarstwa czy mogę się przemeldowac do innej miejscowości i być dalej domownikiem

  1. Dzień dobry,
   Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników definiują domownika, jako osobę:
   – bliską rolnikowi,
   – która, ukończyła 16 lat,
   – pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
   – stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
   Przepisy nie odnoszą się do zameldowania. Jęsli pomimo zameldowania w innym miejscu, połozym w bliskiej odległości, w dalszym ciągu spęłnia Pani pozostałe kryteria, to w dalszym ciągu może Pani korzystać z ubezpieczenia KRUS jako domownik.
   Bliskie sąsiedztwo również nie zostało wprost zdefiniowane, co oznacza, że w razie wątpliwości wymagane bedzie aby Pani udowodniła, że odległość 5 km nie jest przeszkodą w stałej pracy w gospodarstwie rolnika.
   Należy mieć na uwadze, że każda sytuacja jest rozpatrywana przez KRUS indywidualnie a decyzja w zakresie ubezpieczenia będzie należała dopracwnika oddziału KRUS, ktoemu Pani podlega.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 × 2 =