Nowa tarcza antykryzysowa 2.0 – 1300 zł dla rolnika!

Nowelizacja ustawy o COVID-19 tzw. Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadza propozycje pomocy dla branży rolnej. Proponowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 dotykającym rolników. Nowelizacja rozszerza pomoc, wprowadzając :

 • Zasiłek dla rolników  – Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z koronawirusem, przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, który wynosić będzie 1300 zł
 • Zmiany procedur w realizacji PROW  2014–2020 –  zzmiany umożliwiają załatwianie spraw urzędowych bez osobistego stawiennictwa w urzędzie,  składanie pism i oświadczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej; przywrócenie terminów spraw, w których nie dotrzymano terminów, nie spełniono warunków lub nie wykonano zobowiązań w związku z epidemią koronawirusa
 • Obrót środkami ochony roślin – douszcza się obrót środkami ochorny roślin i świadczenie usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i 30 dni po ustaniu tych stanów; dopuszcza się używanie do wykonania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin niespełniającego wymagań określonych w art. 48 ust. 2 lub 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (oraz inne szczegółowo opisane dot. podmiotów profesjonalnych);
 • Rolnictwo ekologiczne – kontrola, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
  2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. 2019 poz. 1353 z późn. zm.), może być
  prowadzona przez osoby, które nie zostały wpisane do rejestru inspektorów rolnictwa
  ekologicznego.

Niezależnie od proponowanych zmian w Tarczy antykryzysowej 2.0 rolnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy przeciwdziałania skutkowm COVID-19 w:

Ponadto, już w pierwszej wersji Tarczy antykryzysowej Rząd:

 • Zwolnienie z KRUS za I kwartał – bez konieczności składania wniosków, zwolnienie następuje automatycznie;
 • Zasiłek opiekuńczy dla rolników – 15 zł dziennie przz okres do 14 dni, przysługujący rodzicom dzieci do 8 roku życia lub dzieci z niepełnosprawnościami
 • Wydłużenie ważności orzeczeń – dot. orzeczenia o niezdolności do pracy;
 • Zawieszenie postępowań – administracyjnych, sądowych, sądowoadministracyjnych, karnych, karnoskarbowych, ykroczeniowych, egzekucyjnych;
 • Ceny maksymalne i maksymalne marże hurtowe i detaliczne – kontrole i kary pienięzne do 5 mln zł;
 • Ulgi podatkowe – PIT, CIT, od nieruchomości, zwolnienia i odroczenia płatności,
 • Wsparcie dla rolników zatrudniających pracowników- zwolnienie z opłacania ZUS do 30.06.2020r., wydłużenie zezwoleń na pobyt i pracę pracowników cudzoziemców,
 • Objęcie rolników takim samym wsparciem jak przedsiębiorców – odroczenie spłaty rat kredytów, leasingów, kredyty i pożyczki preferencyjne, pomoc agroturystyce (vouchery, zwroc wpłaconych rezerwacji po 180 dniach).

Zmiany w obowiązujących aktach prawnych oraz nowe propozycje pomocy w zwalczaniu skutków COVID – 19 wprowadzane w sposób dynamiczny. Należy zatem na bieżąco śledzić prace rządu oraz komunikaty medialne.

Podziel się tym wpisem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 5 =