Działalność inna niż rolnicza w zabudowie zagrodowej

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, zmienione przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które wprowadzają znaczne ułatwienia w prowadzeniu działalności innej niż rolnicza na gruntach rolnych przeznaczonych pod zabudowę zagrodową. Zwolnienie rolników z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Zmiany w przepisach ułatwiają prowadzenie działalności nierolniczej na gruntach rolnych o klasie…

Czytaj całość